Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji solidarność

Pobierz

089 612 11 95.WNIOSEK O WYDANIE ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI 1.. W tym celu należy wypełnić wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji i zwrócić się do macierzystej organizacji związkowej NSZZ "Solidarność".Zapytania dotyczące elektronicznej legitymacji oraz karty rabatowej można kierować także na adres e-mail: .. Jednocześnie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.. Użytkownik karty ma prawo udostępniać ją dowolnym członkom rodziny.. Nr 133 poz.Zwracamy się więc do wszystkich członków Związku o wykonanie postanowień uchwały poprzez wypełnienie wniosków o wydanie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej, które organizacja zakładowa/międzyzakładowa jest zobowiązana dostarczyć do siedziby właściwego Oddziału lub w przypadku organizacji warszawskich bezpośrednio do .Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji NSZZ "Solidarność" można pobrać ze strony .. data wstąpienia do NSZZ "Solidarność", nazwa organizacji i jej numer w .WNIOSEK O WYDANIE ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI CZŁONKOWSKIEJ.. Członkowie naszej Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność Politechniki Śląskiej zainteresowani uzyskaniem nowej elektronicznej legitymacji związkowej umożliwiającej, np. otrzymanie karty rabatowej uprawniającej do zniżek na paliwo oraz na wybrane produkty i usługi na stacjach Lotos i Lotos Optima, proszeni są o zgłoszenie się, w celu pobrania i ..

W tym celu należy wypełnić wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji (zał.

Jednocześnie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.. 3.WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI ELEKTRONICZNEJ Ja niżej podpisany/a deklaruję chęć otrzymania legitymacji związkowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ,,Solidarność".. Ja niżej podpisany/a deklaruję chęć otrzymania elektronicznej legitymacji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".. Bogdan Grzybowski Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" przy ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie 10-950 Olsztyn, ul.Tuwima 6 Tel.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie poniższych danych osobowych.. Legitymacja elektroniczna - wniosek (RODO)Oczywiście wniosek o kartę rabatową może złożyć również członek Solidarności, który już posiada elektroniczną legitymację związkową.. Należy go wypełnić, podpisać i przekazać do organizacji związkowej w zakładzie pracy.. 3.Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wniosków o wydanie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej i dostarczenie ich do Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" w Krakowie, Plac Szczepański 5, IV piętro pokój 405 lub do Biur Terenowych.WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI ELEKTRONICZNEJ Ja niżej podpisany/a deklaruję chęć otrzymania legitymacji związkowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ,,Solidarność"..

Od ponad roku posiadacze elektronicznej ...Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji członkowskiej.

1997 r.WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI ELEKTRONICZNEJ Nazwa i adres organizacji związkowej Numer organizacji związkowej - Ja niżej podpisany/a deklaruję chęć otrzymania legitymacji związkowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ,,Solidarność".Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji związkowej; Deklaracja Związkowa; Ustawa o Związkach Zawodowych; STATUT_NSZZ_Solidarno_z_zaznaczonymi_zmianami_dokonanymi_podczas_XXIX_KZD_2018_tekst_jednolityOrganizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" przy Castorama Polska Sp.. Ja niżej podpisany/a deklaruję chęć otrzymania elektronicznej legitymacji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".. 3.WNIOSEK O WYDANIE .. Osoby, które są lub będą w posiadaniu elektronicznych legitymacji i wyrażą chęć posiadania karty rabatowej LOTOS BIZNES muszą wypełnić załącznik .Oczywiście wniosek o kartę rabatową może złożyć również członek Solidarności, który już posiada elektroniczną legitymację związkową.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie poniższych danych osobowych.. Dane osobowe Inspektora Ochrony Danych :Nowe elektroniczne legitymacje dla związkowców .. Karta uprawniająca do zniżki na paliwo oraz inne produkty oraz usługi na stacjach Lotos i Lotos Optima to nie jedyne korzyści z posiadania elektronicznej legitymacji związkowej.Wydanie i korzystanie z karty rabatowej jest całkowicie bezpłatne..

W związku z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych załączamy nowy WNIOSEK o wydanie ELC.

Wypełnione wnioski należy składać w Regionie Mazowsze NSZZ "Solidarność" 01-201 Warszawa ul. Wolska 47.. Ja niżej podpisany/a deklaruję chęć otrzymania elektronicznej legitymacji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".. Następnie wnioski trafiają do Zarządu Regionu i są wysyłane do Komisji Krajowej, która prowadzi bazę danych i drukuje legitymacje.-----WNIOSEK O WYDANIE ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI 1.. ( tekst pierwotny: Dz. U.. Nie będzie możliwości wydania "związkowej" karty LOTOS Biznes i karty Navigator bez pośrednictwa Zarządu Regionu i bez posiadania ważnej elektronicznej legitymacji członkowskiej NSZZ "Solidarność".Każda z osób pragnąca otrzymać kartę LOTOS musi najpierw wyrobić elektroniczną legitymację członkowską (plastikową) NSZZ "Solidarność".. data wstąpienia do NSZZ "Solidarność", nazwa organizacji i jej numer w .Zwracamy się za waszym pośrednictwem do wszystkich członków Związku o wypełnienie wniosków o wydanie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej, które organizacja zakładowa/międzyzakładowa jest zobowiązana dostarczyć do Zarządu Regionu w Rzeszowie.. Wyra Ïam zgodę na przetwarzanie poni Ïszych danych osobowych..

Ja niżej podpisany/a deklaruję chęć otrzymania elektronicznej legitymacji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".

Następnie wnioski trafiają do Zarządu Regionu i są wysyłane do Komisji Krajowej, która prowadzi bazę danych i drukuje legitymacje.Zwracamy się za waszym pośrednictwem do wszystkich członków Związku o wypełnienie wniosków o wydanie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej, które organizacja zakładowa/międzyzakładowa jest zobowiązana dostarczyć do Zarządu Regionu w Rzeszowie.. W Regionie Gdańskim ma ją już ponad 12 tysięcy członków Związku.. Członkowie organizacji związkowej, którzy złożyli wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji związkowej NSZZ "Solidarność" prosimy o zgłaszanie się po odbiór do biura Komisji Zakładowej.WNIOSEK O WYDANIE ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI 1.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie poniższych danych osobowych.. Do uzyskania legitymacji OBOWIĄZKOWE jest CZYTELNE uzupełnienie kolumn: imię i nazwisko, PESEL, numer i nazwa organizacji związkowej, własnoręczny podpis pod wnioskiem.elektroniczną legitymację członkowską (plastikową) NSZZ "Solidarność".. 3.Członek NSZZ "Solidarność" zainteresowany otrzymaniem legitymacji powinien wypełnić wniosek o wydanie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej.. Miesięczny limit na zakupy z rabatem wynosi 2 tys. zł.. Karta uprawniająca do zniżki na paliwo oraz inne produkty oraz usługi na stacjach Lotos i Lotos Optima to nie jedyne korzyści z posiadania elektronicznej legitymacji związkowej.Informacje Komisji Zakładowej .. 1997 r.WNIOSEK O WYDANIE.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie poniższych danych osobowych.. ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI.. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do wydania legitymacji elektronicznej jest Region Jeleniogórski NSZZ "Solidarność".. Potwierdzam, że zapoznałem/am się z poniższą Klauzulą informacyjną zgodną z tzw .WNIOSEK O WYDANIE ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI 1.. ŚCIĄGNIJ PLIK.. Ja niżej podpisany/a deklaruję chęć otrzymania legitymacji związkowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ,,Solidarność".. Aby założyć sobie kartę rabatową wystarczy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wnioskiem o wyrobienie elektronicznej legitymacji związkowej.Tutaj można pobrać wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji NSZZ "Solidarność" Już ponad 150 tysięcy elektronicznych legitymacji NSZZ "Solidarność" zostało wydrukowanych i wydanych przez Komisję Krajową..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt