Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Pobierz

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego3 Zadania zmierzające do uzyskania awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego wynikające z rozporządzenia.. Jestem nauczycielem techniki i informatyki w Szkole Podstawowej.. Zmiany mogą być naniesione aneksem.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO mgr Małgorzata Foks - nauczyciel mianowany KWALIFIKACJE 1.. Stanowisko:PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego mgr Ewa Mazur nauczyciel mianowany języka angielskiego Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2022 Podstawa prawna: Rozporządzenie .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Nazwa szkoły, w której nauczyciel odbywa staż: Liceum Ogólnokształcące im.. mgr Monika Pisula Imię i nazwisko: mgr Monika Pisula - nauczyciel mianowany .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO* Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Agnieszka Gumuła Nazwa i adres placówki: Przedszkole im.Świętej Anieli Merici Sióstr Urszulanek UR,Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Agnieszka Stępień-Dziewięcka..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Nauczyciel, który we wrześniu 2021r.. Świętej Anieli Merici Sióstr Urszulanek UR, Siercza 1, Wieliczka Dyrektor: s. mgr Małgorzata Chudy Data rozpoczęcia stażu: r.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego sie o stopień nauczyciela dyplomowanego Data dodania: 2010-04-20 21:52:04 Autor: Ewa Wawrzynowska Wiem, jak trudno jest zabrać się do czegoś pierwszy raz- wystarczy czasami jakaś podpowiedź.Przedstawiam plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Zajęcia koleżeńskie, co najmniej raz w semestrze.. Cały okres stażu 8.. WłoszczowiceNAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ .. zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. Magister pedagogiki - zarządzanie oświatą Podyplomowe studia : - edukacja początkowa z terapią pedagogiczną - informatyka dla nauczycieliPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI Lp..

Opiekun nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

Opublikowanie ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomo wanego".1 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO* Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Agnieszka Gumuła Nazwa i adres placówki: Przedszkole im.. Okres stażu : 2 lata i 9 miesięcy Zakończenie stażu : 31 maja 2013r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela: mgr inż. Anna Pajdak Nauczany przedmiot: chemia, filozofia Czas trwania stażu: 01.09.2019r.- 31.05.2022r.. § 8 ust.. Współpraca Pedagogizacja rodziców.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Doroty Wagner Rozpoczęcie stażu : 1 września 2010r.. 2017 IX.2017 okres stażu V.2020PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. Opublikowano: 16 października 2020 roku.. Wł. Niegolewskich w Rudnikach.. Plan publikuję z nadzieją, iż pomoże on komuś w pracy nad tworzeniem własnego planu.Gotowy wzór planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Pozostałe 80% treści dostępne jest tylko dla subskrybentów..

ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

SubskrybujPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wójcik Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Słonowicach Data rozpoczęcia stażu 01.09.2014 Data zakończenia .. 2 pkt 1 .. planu rozwoju zawodowego.. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im.. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich Dyrektor .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Okres stażu: 01.09.2019-31.05.2022.Przedstawiam Państwu materiały na temat planu rozwoju nauczyciela mianowanego starającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Czas trwania stażu: 01.09.2019 - 31.05.2022PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr MAŁGORZATA BĄK nauczyciel wychowania przedszkolnego .. Bardziej szczegółowoPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGONAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃNAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZADANIA FORMA REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek w.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko: Karolina Tarnowska Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Drobninie Dyrektor: Elżbieta Juskowiak Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.Komisja kwalifikacyjna dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji, o której mowa w § 9, i przeprowadzonej .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowaSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczne Opublikowano: 25 stycznia 2021 roku.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego..

2018 poz. 1574, z późniejszymi zmianami)Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt