Wzór wniosku o zapomogę zdrowotną dla nauczycieli

Pobierz

Porównanie spółek.wzór pdf 514.86 KB wzór word 86 KB.. Załącznik 4.1O nas.. Podanie o zapomogę; Podobnie jak przy zapomodze losowej i tu najlepiej przedstawić wniosek w formie pisemnej.Uzasadnienie wniosku o zapomogę zdrowotną dla nauczycieli.. zm.), dalej KN., który stanowi że niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie .Fundusz zdrowotny dla nauczycieli.. Zaświadczenie/a o zarobkach (netto) osiągniętych w ostatnich 3 miesiącach poprzedzających złożenie podania, 2.. W szczególnie uzasadnionych przypadkach o zapomogę w imieniu członka ZNP może wnioskować członek jego rodziny (w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).Znaleziono 29 interesujących stron dla frazy wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego w serwisie Money.pl.. Jednolity wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego najczęściej zostaje dołączony do regulaminu ZFŚS i przygotowany przez pracodawcę w danej firmie.. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.. Rada Miejska w Ozimku uchwałą Nr XIX/123/16 z dnia 29 lutego 2016 r.Witaj na stronie dla byłych pracowników Orange Polska ( TP S.A., PTK Centertel, OCS sp.. Opinie klientów.. Załącznik 5.1 Wniosek przyznanie bezzwrotnej zapomogi z tytułu choroby przewlekłej / nagłego wydarzenia losowego / zgonu (współmałżonka, dziecka, rodzica, teścia, teściowej) wzór pdf 163.78 KB .wniosek o udzielenie bezzwrotnej zapomogi Zwracam się z prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi z funduszu socjalnego w wysokości 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) ze względu na ciężką sytuację materialną moją oraz mojej rodziny oraz wypadku losowego, niezależnego ode mnie, jakim jest zalanie mieszkania.Kwestie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli reguluje art. 72 ust..

Aktualności.Do wniosku dołączono: 1.

Załącznik 4.2 Wniosek o dofinansowanie do paczki świątecznej wzór pdf 169.14 KB wzór word 53 KB.. załącznika nr 1) rozpatrywane będą w roku szkolnym 2020/2021 w następujących terminach: 15 września 2020 r. 15 grudnia 2020 r. 15 marca 2021 r. 15 czerwca 2021 r.Wniosek o zapomogę, po spełnieniu podanych wyżej warunków formalnych, rozpatruje Prezydium Rady Zakładowej ZNP w UŁ i podejmuje dezyję o jej przyznaniu.uzasadnienie wniosku Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora - Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Jarosławiu w celu przeprowadzenia .Boczna 1 50-001 Wrocław .. 0 strona wyników dla zapytania wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnegoDEKLARACJA CZŁONKOWSKA 2020 Wniosek zasiłek statutowy- nowy.. Zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela lub o pobycie w szpitalu, 3.. Załączniki do wniosku : aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty (pobyt w szpitalu, leczenie sanatoryjne, ambulatoryjne)**Wniosek o przyznanie zapomogi z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli "czynnych" Liczba stron: 1 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word..

Nowy wzór wniosku do pobrania tu: Wniosek- zapomoga zdrowotna z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli (NOWY) ZNP.

UWAGA - Uchwałą Nr LVI/361/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 15 października 2018 r. obowiązującą od 1 listopada 2018 r. zmieniono wzór wniosku o przyznanie zapomogi.. Załącznik 3 Wniosek o dofinansowanie zakupionych we własnym zakresie miejsc dla wypoczynku dzieci i młodzieży wzór pdf 351.07 KB wzór word 55 KB.. Klub młodego nauczyciela.. Porównanie spółek.wzór pdf 162.01 KB wzór word 42 KB.. Zwykle prośbę o zapomogę z ZFŚS - losową, socjalną albo zdrowotną - najlepiej przedstawić w formie pisemnej jako wniosek o zapomogę z ZFŚS.. Czy w regulaminie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, dopuszczalny jest zapis, że w przypadku braku chętnych na zwrot kosztów leczenia środki można przeznaczyć na badania służące poprawie zdrowia nauczycieli?Praktyczne porady, narzędzia i wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli.. Osoba ta miała poważną operację na serce , napisała do dyrekcji o zapomogę zdrowotną .Z tego co wiem mamy jej wypłacić zapomogę zdrowotną ze środków .Pomoc zdrowotna dla nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 .. Skład komisji opiniującej wnioski o zapomogi z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli - Portal OświatowyRządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli - rozporządzenie podpisane.. Zapomoga zdrowotna dla emerytowanego nauczyciela..

0 strona wyników dla zapytania wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnegoPOMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI .

Odpłatność:Jednocześnie uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za fałszywe zeznanie, oświadczam, iż miesięczna wysokość dochodów brutto uzyskanych w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku przypadającego na jednego członka rodzinnyWniosek- zapomoga zdrowotna z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 28 września 2017.. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jedn.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (faktury VAT, rachunki),Upewnij się, czy przysługuje Ci prawo do ubiegania się o zapomogę zdrowotną - patrz informacje dodatkowe.. Najczęściej do regulaminu ZFŚS danej firmy jest dołączony jego wzór.. ).Zapomogi (inne niż "losowe") wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, od 2018 roku są zwolnione z opodatkowania do kwoty 1000 zł.. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - rodzaj świadczeń i ich opodatkowanie - Portal Oświatowy[ 500 zł dla nauczycieli ] wzory wniosków 24 listopada 2020 10 212 Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały zamieszczone udostępnione przez Ministra Edukacji i Nauki wzory wniosków i rozliczeń związanych z dofinansowaniem zakupu sprzętu wspomagającego zdalne nauczanie .Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z otrzymaniem pomocy zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j..

Zwykle prośbę o zapomogę z ZFŚS - losową, socjalną albo zdrowotną - najlepiej przedstawić w formie pisemnej jako wniosek o zapomogę z ZFŚS.

Głos nauczycielski.. Nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość będzie mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu.Podanie o zapomogę.. Załącznik 2 Wniosek o dofinansowanie wczasów indywidualnych wzór pdf 351.7 KB wzór word 53 KB.. 1 strona wyników dla zapytania wzór podania o zapomogę z funduszu .Zapomogę, o której mowa w § 1, przyznaje Prezydium Zarządu Głównego ZNP na wniosek członka ZNP.. Kadry i płace, zarządzanie, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo dzieci i uczniów, wychowanie, kształcenie.. Jeśli go nie otrzymamy, możemy sami napisać podanie.Praktyczne porady, narzędzia i wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli.. Jednolity wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego najczęściej zostaje dołączony do regulaminu ZFŚS i przygotowany przez pracodawcę w danej firmie.. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.. Wniosek o przyznanie zapomogi zdrowotnej można pobrać w Wydziale Edukacji ul. Lwowska 28 a, pokój nr 324 lub z niniejszego poradnika (wzór wniosku F-E-3).Uzasadnienie wniosku o zapomogę zdrowotną dla nauczycieli.. z o.o.) Wszelką korespondencję do pracodawcy ( za wyjątkiem formularzy PPE ) należy kierować drogą pocztową na adres:zapomoga zdrowotna w szkole - proszę o pomoc - napisał w Różne tematy: Mamy pracownicę na długotrwałym zwolnieniu chorobowym, obecnie stara się o zasiłek rechabilitacyjny i po zakończeniu go chce wrócić do pracy.. Kadry i płace, zarządzanie, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo dzieci i uczniów, wychowanie, kształcenie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt