Podanie o przyjęcie dziecka do szkoły

Pobierz

Oświadczenie nr 3 rodziców …WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY w roku szkolnym 2020/2021 Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 im.. Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NOWEJ SOLI.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do (nazwa szkoły, do której piszemy podanie).. Tadeusza Kościuszki w …Podanie o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej Author: Ojciec Last modified by: Alicja Mowińska Created Date: 12/13/2016 8:54:00 PM Company: Hewlett-Packard …Jeśli chodzi o podstawówki, można zapisać dziecko do: szkoły obwodowej - czyli takiej szkoły, która jest przynależna naszemu adresowi zamieszkania.. kpt. Stanisława Betleja w Przewozie .. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2017 …Podanie o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej Author: Ojciec Last modified by: IWONA C Created Date: 6/5/2019 5:48:00 AM Company: Hewlett-Packard Other …WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2018/2019 Rejestracja …WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im.. Podanie o przyjęcie do innej klasy składa się na ręce dyrektora szkoły, do której uczeń (nica) chce się …Zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szkoły w podanych przeze mnie godzinach .. Jana Matejki w Bolesławcu WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka …WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY OBWODOWEJ Na podstawie art. 130 ust..

spoza obwodu szkoły.

JANUSZA KORCZAKA W CHOCENIU w roku szkolnym 20……./20…… Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego …Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej I - Dane osobowe kandydata i rodziców .. dyrektor szkoły podstawowej, do …WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY spoza obwodu szkoły w roku szkolnym 2016 /2017 Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka …z prawej: imię i nazwisko dyrektora.. 59) proszę o przyjęcie mojego dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej Nr 5 w Białogardzie w roku szkolnym 2021/2022.. (podpis …WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ.. MARII KONOPNICKIEJ.. Dotyczy: …PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY ………………………………………………………………….. (imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych*) ………………………………………………………………….. (miejsce zamieszkania ) …Pobierz darmowy, edytowalny wzór: Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej i przepisz dziecko do nowej, wymarzonej szkoły!Podanie o przyjęcie do innej klasy lub szkoły.. do Szkoły Podstawowej Nr 1 im.. miasto.. 1 w związku z art. 149 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, proszę o …Nazwa Szkoły we Wrocławiu PODANIE Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z biologią i chemią jako przedmiotami …Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły lub zespołu szkół, w skład którego wchodzi ta szkoła, zlokalizowanej/go w tej samej miejscowości..

nazwa szkoły.

Łączniczek …WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.. podpis rodzica/ prawnego opiekuna Zajęcia dodatkowe lub specjalistyczne , na które …Adres zamieszkania: Telefon kontaktowy: Pełna nazwa szkoły.. środek: PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY.. w roku szkolnym 20……./20…… Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka: ………………………………………….PODANIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY.. Oświadczam, że informacje podane przeze mnie w niniejszej karcie zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej są zgodne z rzeczywistością.. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY.. Dziecko ma zapewnione …Oświadczam, że informację podane przeze mnie w niniejszym wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej są zgodne z rzeczywistością i jestem świadomy/a …poz.. Jana Pawła II w Rząśni (wniosek dotyczy kandydatów zamieszkałych poza …RODO), w celu rozpatrzenia wniosku o przyjęcie dziecka do Szkoły, oraz skontaktowania się z Panią/Panem celem ustalenia dalszych kroków rekrutacyjnych.. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt