Odpowiedz ustnie na pytania następnie przeczytaj reguły gramatyczne

Pobierz

Lekcja III: Powtórzenie wiadomości: unit 6 lesson 8.Odpowiedz ustnie na pytania dotyczące przeczytanego wiersza.. Dlaczego Wiktor za późno wystartował na zawodach?. Praca domowa Wykonaj zadania ze strony 93 w zeszycie ćwiczeńNastępnie przeczytaj fragmenty baśni z podręcznika polonistyczno -społecznego ze s. 56 - 59.. Edukacja plastyczna: Na podstawie wiersza "Wielkanoc" narysuj (na kartce formaty A4) jedną z opisanych pisanek.Przeczytaj tekst z podręcznika str. 34.. Z jakich elementów składa się wypowiedz bohatera/ Jaką tezę formułuje mówca i do jakiego wniosku dochodzi?. - Co pojawia się na drzewach?. Wykonaj ćwiczenia w Zeszycie ćwiczeń str. 60-62.. Następnie wypisz wszystkie wyrazy, nazwij części mowy i określ ich formy gramatyczne Rano młodzi turyści wyruszyli na górski szlak.. Wymyślcie dalszą część dialogu (pierwsza kropka- ustnie).Topic: Grammar steps - ćwiczenia gramatyczne.. Wykonaj ćwiczenia: 1,2,3 s.76.. Przeczytaj pod wierszem 2 polecenie.. 6.Przeczytaj teksty i odpowiedz na pytania.. 1,a następnie ćw.. Przypomnij sobie jak tworzymy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Perfect.. Naucz się słówek:Następnie odpowiedz na każde z pytań całym zdaniem zaczynając od Ive got lub I havent got.. Zapamiętaj: first-najpierw .. Zad.13,14 ze str. 215 Sama odpowiedź nie będzie zaliczana.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie ( może być po polsku).Klasa 1 a Edukacja polonistyczna:- przeczytaj tekst w podręczniku na str. 50 i przepisz do zeszytu .Otwórz podręcznik na str. 44 i 45 i przeczytaj tekst pt. "Zamiana"..

Odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem.

W lekturniku zapisz tytuł baśni i autora oraz wykonaj ilustrację do baśni.. Kiedy jestem zawstydzona/zawstydzony to… Ćwiczenie 1,2 strona 59 (ustnie) DOMOWNICZEK Ćwiczenie 1 strona 21Spróbujcie ustnie odpowiedzieć na pytania: 1.. Wykonaj wykres podanego zdania i nazwij części zdania.. Zapoznaj się ze znakiem graficznym głoski "ż" 3.. Powyższe zdanie możesz przepisać do zeszytu.. 4 zrobimy ustnie na lekcji.. Spróbuj ustnie odpowiedzieć na pytania zawarte pod tekstem na stronach 56,57, 58,59.. Wandei już nie ma.. Odpowiedź udziel ustnie.. Na podstawie przeczytanego wiersza wykonaj w ćwiczeniach ćw.. Pogrzebałem ją w lasach i bagnach.. Następnie wykonały zadania w ćwiczeniach ze s. 56-62.Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie odpowiedz na pytania.. Następnie przeczytaj reguły gramatyczne zamieszczone na stronacho 1.. Przykłady możesz przepisać do zeszytu.Otwórz książkę na str. 70, Odpowiedz ustnie na pytanie z zad.1; Wykonaj zad.3- prześlij zdjęcie.. Zastanów się i odpowiedz ustnie na poniższe pytania: .. Ćw.2 Zdecyduj R, W lub DS. Ćw.3 Odpowiedz na pytania.. Wykonaj zadanie ze str. 69 w zeszycie i prześlij zdjęcie.. Przeczytaj z rodzicem dialog z podziałem na role ze str. 35 w podręczniku.. - I haven't broken my camera.Przeczytaj w Elementarzu tekst pt." Kronikarz naszej historii", a następnie odpowiedz ustnie na pytania do tekstu 1, 2, 3 ze strony 23..

Odpowiedz ustnie na pytania: 1 i 2.

Jakie argumenty dobiera Roran?. Z ilu wersów składa się każda zwrotka?. Przeczytaj tekst ze str. 193-196.. KROK 4.. Do sprawdzenia: Ćwiczenia w Zeszycie ćwiczeń .. Poprowadzę Cię w tym zadaniu.Pawła Jasienicy Egzamin wstępny Język polski Część I Przeczytaj tekst, a następnie odpowiedz na pytania: ( ) Słońce przypiekało przyjemnie.. - Co robi żaba, a co robią jeże?. Narysuj w zeszycie do języka polskiego buźkę tzw. emotikona wyrażającego nieśmiałość / wstyd.. Lies dann die Grammatikregeln auf Seiten 98 und 162 Odpowiedz ustnie na pytania.. Dodawaj i odejmuj w zakresie 100.. - Co wyrasta spod śniegu?. Podręcznik str 56.. Edukacja informatyczna: Kraina zer i jedynek - poznajemy elementy systemu dwójkowego.Podręcznik str. 80- przeczytaj wiersz Róży Plater "Wielkanoc" oraz zastanów się nad odpowiedzią na pytanie 1.. Następnie przetłumacz podkreślone części zdania.. W jaki sposób Henio i jego klasa przygotowywali się do zawodów?. Dla chętnych ćw.. Posłuchaj nagrania tekstów i zanotuj właściwe liczby w zeszycie - zadanie 3, str. 112.. Ile jest zwrotek w tym wierszu?. Napisz liczby słownie w zeszycie - zadanie 2, str. 112.. Wszystkich zniszczyłem.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Które z nich są argumentami logicznymi, a które odowłują się do uczuc odbiorców?Przyporządkuj zdjęciom właściwe pytania w zadaniu 1, str. 112, a następnie odpowiedz ustnie na pytania..

Odpowiedz ustnie na pytania: Co zrobił Jacek, gdy babcia Isia zemdlała?

Zgodnie z rozkazami, stratowałem ich dzieci kopytami naszych koni; wymordowałem ich kobiety, aby nie mogły już rodzić bandytów.. następnie przeczytaj reguły gramatyczne zamieszczone na stronach 98 i 162. plis na jutro.. Lekcja 13.05.2020 r. Temat: Moja mama.. Przeczytaj notatkę i przepisz do zeszytu, zapamiętaj.. Nie mam ani jednego jeńca, który mógłby mi robić wyrzuty.. Lekcja II: Czytanie ze zrozumieniem: Around the world: unit 6 lesson 7.. Zapamiętaj!. Jak sądzisz, jak mógł czuć się Wiktor podczas zawodów sportowych?. Ustnie wykonaj ćw.. Następnie dokończ i zapisz zdanie na podstawie swoich doświadczeń i odczuć.. Ćw.1 Posłuchaj, przeczytaj tekst i połącz części zdań.. Świat był jasny, wesoły.. Wykonaj kartę pracy.. Zadanie 1 Dokończ zdanie Moja mama jest wspaniała, ponieważ…Podręcznik str.58-59; przeczytaj tekst informacyjny " Nasi europejscy sąsiedzi", udziel ustnych odpowiedzi do pytań (str.59).. Wykonaj zadania 5 i 6 na stronie 106 w podręczniku.. Wykonaj pisemnie w zeszycie ćw.. Otwórz podręcznik na str. 64-65, przeczytaj opowiadanie pt. "Bardzo ważny telefon".. Spójnik to wyraz łączący dwa zdania w jedno zdanie złożone.Przepisujemy do zeszytu nowe słówka z ramki.. Przeczytaj samodzielnie wyrazy na marginesie (z literą "ż" po lewej stronie) 4.Na podstawie tekstu odpowiedz (ustnie) na pytania 1,2,3,4,5..

Odpowiedz ustnie na pytania.

- Man kann .Przeczytaj fragment powiesci, a nastepnie odpowiedz ustnie na podane pytania.. Otwórz zeszyt z polskiego: zapisz temat lekcji.. Odpowiedzi zanotuj w zeszycie.. Chmurka rozćwierkanych wróbli przepłynęła (A) z wierzby na sąsiednie topole, a nad dachami krążyły gołębie.Podręcznik str. 70-71 -odpowiedz ustnie na pytania "karty ćwiczeń" str. 70-71 Edukacja plastyczna: Namaluj kredkami pracę "Widok z mojego okna" Edukacja muzyczna : Edukacja techniczna : Namaluj farbami porę roku, w której się urodziłeś/ urodziłaś Język angielski: Witajcie!. 1.Wskaż zwrotkę, która Twoim zdaniem jest najzabawniejsza.. W ćwiczeniówce ćw.1 (Przeczytaj tekst i połącz części zdań) i ćw.2 (Wpisz R, W lub DS) str. 39.przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.. Odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem.. Zobacz odpowiedź.. Zadanie 2 ze strony 125.. Ustnie odpowiedz na pytania z ćwiczeń 1,2,3,5,6 str. 196.. W jakich zawodach wziął udział Henio?. Temat: Niezwykłe potrawy.. Objaśnienia: Reprodukcja- obrazów to wierne kopie obrazów, które są malowane przez utalentowanych artystów, często absolwentów Akademii Sztuk Pięknych.2011-12-27 15:57:09 odpowiedz na pytania zamieszczone poniżej 2010-10-26 15:42:22 Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zamieszczone pod nim pytania .. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.. 2012-04-19 17:2…2.. Co Henio sądził o swojej młodszej siostrze?. DIALOG to rozmowa dwóch osób (lub większej ilości osób).. - Co robią niektóre zwierzęta?. 12 str. 197 (prześlij na moją pocztę, sprawdzę i ocenię ) ".. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 4 na stronie 45.. Jaki jest główny cel przemowy Rorana?. Wykonaj zadanie 3 na stronie 125.. Temat: I'm wearing a T-shirt.• Odpowiedz na pytania: - Co krąży nad polami?. Dlaczego Jacek dwa razy się rozpłakał?. 4,7 str. 196 oraz zapoznaj się z "Nową wiadomością".. Następnie wykonaj w zeszycie zad.2 według wzoru: np.: 23 dag=20dag+2dag+1dagPrzeczytaj informacje w podręczniku na temat oficjalnej i nieoficjalnej odmiany języja oraz różnicach między językiem mówionym i pisanym (s. 302-304)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt