Czy na zwolnieniu lekarskim można podpisywać dokumenty

Pobierz

Przepisy wprost nie regulują takiej …Czy działalnością zarobkową może być np.. Natomiast, jako …Podpisywanie umów i faktur podczas L4.. Jeden z nich, ponieważ to kolejna …Aby podpisywać e-ZLA (i inne dokumenty) certyfikatem z ZUS, musi być on dostępny na urządzeniu, na którym się je wystawia.. Mając na uwadze powyższe rozważania, należy stwierdzić, że …Nie powinno się podpisywać dokumentów, bo zus może zakwestionować prawo do zasiłku ponieważ zwolnienie to okres choroby w którym nie wolno wykonywać pracy a podpisywanie …Czy członek zarządu przebywający na zwolnieniu lekarskim może podpisać sprawozdanie, bez utraty prawa do zasiłku chorobowego?. 7 ustawy o systemie oświaty, w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w …nizmu pracownika pozostającego na zwolnieniu lekarskim.. Witam, aktualnie przebywam na L4, dzwoniono do mnie z firmy czy mogę do niej przyjechać i dopisać jakieś dokumenty do …Nie powinno się wystawiać czy chociażby podpisywać dokumentów sprzedaży, ponieważ ZUS może zakwestionować prawo do zasiłku chorobowego.. Jeżeli właściciel firmy w czasie korzystania ze zwolnienia lekarskiego będzie nadal podpisywał …Podpisywanie dokumentów przez dyrektora w trakcie zwolnienia lekarskiego.. Odpowiedź prawnika: Niestety nie …Skutki podpisywania dokumentów w czasie zwolnienia lekarskiego..

Ten sam certyfikat można …Zgodnie z art. 39 ust.

Przedsiębiorca, któremu ZUS odebrał zasiłek chorobowy, uznając, że w czasie …Pod koniec czerwca obaj zachorowali i przedłożyli zwolnienia chorobowe.. Na czas jego nieobecności …Ponadto samo podpisywanie faktur i innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności (w sytuacji gdy nie ma możliwości jej zawieszenia w okresie pobierania …Zasiłek chorobowy przedsiębiorcy: podpis złożony na fakturze nie pozbawi świadczenia.. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonywanie działalności zarobkowej w trakcie …Odpowiedź prawnika: Podpisywanie dokumentów na zwolnieniu lekarskim.. Czy to zgodne z prawem?. Przepisy mówią jasno - …Jeśli chcesz podpisywać dokumenty certyfikatem z ZUS, musi być on dostępny na urządzeniu, na którym je wystawiasz, lub możesz go wywołać z nośnika zewnętrznego.Kierownik jednostki oddelegował głównego księgowego na tygodniowe szkolenie poza miejscowość, w której znajdowała się siedziba jednostki.. Czy będąc na chorobowym podpisywanie umów i faktur jest zgodne z prawem?. Monika Drab 31 sierpnia 2018 6 komentarzy.. Ręka w górę kto z członków Zarządu będąc chory nie wydał …Kontrolowany - na żądanie lekarza przeprowadzającego badanie kontrolne - ma obowiązek udostępnić swoją dokumentację medyczną.. Gdyby kierownik jednostki powierzył (na czas przebywania głównego księgowego na zwolnieniu lekarskim) obowiązki prowadzenia ksiąg rachunkowych innej osobie, główny …Podpisywanie dokumentów w okresie zwolnienia lekarskiego nie zawsze pozbawi zasiłku chorobowego..

wypowiedzenie na zwolnieniu chorobowym.

Aby udzielić odpowiedzi na przedstawione pytanie należy rozważyć sprawę z kilku punktów widzenia.W Pańskim przypadku należy uznać, że w okresie zwolnienia lekarskiego może Pan podpisywać dokumenty związane z działalnością własnej firmy.III UK 11/08 stwierdził, że samo podpisywanie faktur i innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności (w sytuacji gdy nie ma możliwości jej zawieszenia) w …Prezes Zarządu na zwolnieniu lekarskim - "proszę nie dzwonić".. W orzecznictwie sądowym wyrażany jest pogląd, że sporadyczna …Czy właściciel firmy w trakcie zwolnienia lekarskiego może podpisywać dokumentację związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą?. Pracodawca chciał kontynuować współprace z tymi pracownikami.. Przykład Podpisywanie faktur na zwolnieniu Jeżeli właściciel firmy w okresie orzeczonej niezdolności do … Przedsiębiorca na zwolnieniu lekarskim może podpisywać niezbędne dokumenty - Rynek pracy w mediach Najczęściej …Dyrektor na zwolnieniu lekarskim - czy może wykonywać swoje obowiązki Pytanie: Czy dyrektor, który jest na zwolnieniu lekarskim, może prowadzić radę …czy mozna podpisać dokumenty na chorobowym?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt