Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców wzór

Pobierz

Publikujemy wzór Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w więcej niż w jednym województwie.Publikujemy wzór zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej.. UTWORZENIE KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW: 1) Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców DOC PDF.. Do zawiadomienia załącza się: 1) podpisane przez co najmniej 15 obywateli oświadczenie o utworzeniu komitetuInformacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.pdf Załącznik nr 1 - ZAWIADOMIENIE o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców.docWzór zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców.. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców.. Uchwały w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.. zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców >>>> pobierz oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców >>>> pobierz oświadczenie pełnomocnika wyborczego/finansowego >>>> pobierz..

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, Formularz 2 .

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.2) zawiadomienie o utworzeniu komitetu nie wymaga zebrania podpisów, o których mowa w § 3 pkt 2.. KOMITET WYBORCZY ORGANIZACJI/ STOWARZYSZENIA zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji .403 zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad § 5 pkt 1; 3) funkcjonariusz publiczny w rozumieniu art. 115 czyn zabroniony § 13 Kodeksu karnego.. Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa (pdf | doc)Oświadczenie Pełnomocnika Finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa (pdf | doc)Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej i zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych (pdf | doc)Zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i zamiarze wspólnego .20 podpisów - tyle potrzeba, by utworzyć komitet wyborczy wyborców działający na terenie jednego województwa.. zawiadomienie o utworzeniu KWW (format pliku word) oświadczenie o utworzeniu KWW (format pliku word) oświadczenie Pełnomicnika KWW (format pliku word)Wybory uzupełniające - utworzenie komitetu wyborczego..

2) Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców DOC PDF.

W przypadku odmowy przyjęcia przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, o którym mowa w art. 400-403, pełnomocnikowi wyborczemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego.Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców spełnia określone w Kodeksie wyborczym warunki, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu; postanowienie to doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 97 § 1 Kodeksu wyborczego).Komitet wyborczy wyborców.. 22 243 03 00 Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.. Wykaz obwyateli popierających utworzenie komitetu wyborczego, Formularz 9.. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW.. Wybory samorządowe już 21 października 2018 r.Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców spełnia określone w Kodeksie wyborczym warunki Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od złożenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu; uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 97 § 1 Kodeksu wyborczego).Wzór tabeli poparcia obywateli o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców; Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie; Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie do 20 tys. mieszkańcówPełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców, w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, zawiadamia Komisję o adresie strony internetowej, na której komitet wyborczy umieszcza informacje określone w Kodeksie wyborczym (art. 102 § 1 Kodeksu wyborczego).Do komisarza wyborczego właściwego ze względu na siedzibę komitetu zgłosić należy zawiadomienie o utworzeniu: komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie; komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwieZawiadomienie to musi być złożone w terminie do 55. dnia przed dniem wyborów, czyli najpóźniej w dniu 27 sierpnia w godzinach urzędowania komisarza wyborczego..

Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, Formularz 3.

REJESTRACJA KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW.. Komitet wyborczy stowarzyszenia lub innej organizacji społecznej.. (wzór zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji).. Zawiadomienia można składać w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie przy ul.Dokumenty dotyczące utworzenia komitetu wyborczego - kadencja 2018-2023 (WZORY) Pomocnicze wzory dokumentów w wyborach (uzupełniających, przedterminowych organów stanowiących i wykonawczych) w kadencji 2018-2023 odpowiednio zmodyfikowane do wzorów ustalonych na wybory samorządowe przeprowadzone w 2018 r.Wzory dokumentów - wybory w toku kadencji 2018-2023 Utworzenie komitetu wyborczego wyborców: 1.. Oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu obowiązków, Formularz 6Krajowe Biuro Wyborcze, ul. / Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców..

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców.

Można być pełnomocnikiem finansowym tylko jednego komitetu wyborczego.WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE - WZORY DOKUMENTÓW.. Oświadczenie o utworzeniu KWW.. W zawiadomieniu, o którym mowa w § 4, podaje się również:3) wzór potwierdzenia złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłosić kandydatów na radnych tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.. Zawiadomienie to musi być dokonane w terminie do 50. dnia przed dniem wyborów.. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców powinno zawierać m.in. nazwisko i imiona pełnomocnika wyborczego, nazwę utworzonego komitetu, skrót nazwy, adres .Wzory formularzy: komitet wyborczy wyborców: Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców.. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszania lub innej organizacji społecznej, DOC Oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu obowiązków, DOC Oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu obowiązków, DOCWzory dokumentów dla Komitetów Wyborczych stosowanych w wyborach w toku kadencji 2018 - 2023.. / komitet wyborczy stowarzyszenia lub organizacji społecznej3) wzór potwierdzenia złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłosić kandydatów na radnych tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.Warszawa, dnia 13 sierpnia 2018 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA.. Oświadczenie pełnomocnika.. W zawiadomieniu podaje się imiona, nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery ewidencyjne PESEL obywateli tworzących komitet wyborczy wyborców.. Konsultacje społeczne.Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-112/14 Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.Wzory formularzy.. / Oświadczenie pełnomocnika wyborczego będącego jednocześnie pełnomocnikiem finansowym.. 3) .Pełnomocnik wyborczy, o którym mowa w § 2 pkt 1, zawiadamia właściwy organ wyborczy o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców.. Uwaga!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt