Zaświadczenie lekarskie dla kandydata do szkoły ponadpodstawowej

Pobierz

3, przekazuje się kandydatowi do szkoły ponadpodstawowej lub uczniowi tej szkoły, kandydatowi na studia w szkole wyższej …zaswiadczenie.lekarskie.wzor.zaswiadczenie.doc Rozmiar 31 KB: .. uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia występujących w trakcie praktycznej nauki zawodu …Aby podjąć naukę w Technikum lub Szkole Branżowej I Stopnia rodzic Kandydata (lub prawny opiekun) musi dostarczyć do szkoły zaświadczenie zawierające …w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do …Kandydat do TECHNIKUM musi przedstawić zaświadczenie od LEKARZA MEDYCYNY PRACY o braku przeciwskazań do nauki w danym zawodzie w danej szkole.. do 26 lipca 2021r.. podejmującego/kontynuującego praktyczną naukę zawodu, studia, kwalifikacyjny kurs zawodowy, studia doktoranckie.. w sprawie badań …ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE.. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: od 15 …Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń, odbywa …pobierają w szkole pierwszego wyboru skierowanie na badania lekarskie i do dnia 30 lipca 2021r.. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły …branżowa) do szkoły należy dostarczyć także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu..

W przypadku braku …Poradnik kandydata do szkoły ponadpodstawowej 2020-2021.

Kopia/ oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty 3. poz.kat.978 A5 zlec.29416 …Zaświadczenie lekarskie kandydata do szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy …Zaświadczenie, o którym mowa w ust.. do godz. 15:00 dostarczają zaświadczenie lekarskie od lekarza …Pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej …Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały wcześniej złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.. Dwie fotografie ( podpisane ołówkiem na odwrocie) 4.. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, przyjmuje się kandydatów, którzy: a) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, b) w przypadku …To, jak wyglądają badania do szkoły średniej, zależy od szkodliwych czynników, jakie występują podczas nauki lub stażu szkolnego w odniesieniu do ośmiogodzinnego …W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe do szkoły należy dostarczyć dodatkowo zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań …W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia …W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy złożyć także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia …Przychodnia Portowa w Szczecinie przeprowadza badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i …Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa …Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w zawodzie, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań (Poradnia Medycyny Pracy).Uzupełnienie dokumentacji o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty i …Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych..

Zaświadczenie lekarskie o braku …1.

Warto pamiętać, że w przypadku …W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 …W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa odpowiednio ….


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt