Faktura za usługi spedycyjne

Pobierz

usługi transportowe Wnioskodawca wystawia faktury sprzedaży międzynarodowe.Faktura za usługę transportową wystawiona w walucie obcej W przypadku, kiedy zapłata za usługę transportową ustalona jest w walucie obcej i w takiej samej walucie wystawiona zostanie faktura za usługę transportową, to podstawa opodatkowania w złotych dla celów VAT ustalana jest w oparciu o art. 31a ustawy o VAT.W konsekwencji świadczenie dla polskiego nabywcy usługi spedycji na trasie Polska-Monako jest opodatkowane podatkiem VAT według stawki 23% i tę właśnie stawkę należy zastosować na fakturze dokumentującej wykonaną usługę spedycji.. Wynika to z rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.Z kolei 5 września 2018 r. spedytor ma wystawić fakturę potwierdzającą wykonanie usługi spedycyjnej z 14-dniowym terminem płatności.. W przypadku zapłaty należy wystawić zwykłą fakturę VAT.Faktura VAT za usługi spedycyjne - kiedy odliczyć VAT naliczony ?. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r.. Czy taki rodzaj usługi podlega kodowi GTU_13 w JPK?Faktoring dla spedycji Branża transportowa bardzo często zmaga się z zatorami płatniczymi, wynikającymi z wystawiania faktur z długim terminem płatności, który wynosi 60, a nawet 90 dni.. Zgodnie z umową wynagrodzenie netto za usługę wynosi 1000 euro..

... Usługi spedycyjne, a kod GTU-13 w JPK_V7.

Mam podpisaną umowę z firmą.. - GoldenLine.plFaktura za usługę została wystawiona 5 października 2020 roku.. Jeżeli przed wykonaniem usługi przedsiębiorca za planowaną sprzedaż usług transportowych otrzymał zapłatę lub zaliczkę zobowiązany jest wystawić fakturę dokumentującą zdarzenie.. Co pod wskazanymi wyżej symbolami się kryje?. W przypadku gospodarki magazynowej ustawodawca uściślił, że wskazanym symbolem GTU .Zdaniem Ministra Finansów firmy świadczące usługi transportowe i spedycyjne mogą same wybrać moment powstania obowiązku podatkowego w VAT, a tym samym moment wystawienia faktury.. rozporządzenia) oraz być wystawiona nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano świadczenie (§ 9 ust.. A może jednak nie!. Faktura ta powinna zostać wystawiona najpóźniej z dniem wykonania usługi spedycyjnej, nie wcześniej niż 30 dnia przed wykonaniem usługi.Spółka dokonuje spedycji lądowej towaru z miejsca wskazanego przez klienta na terenie kraju do jednego z portów polskich, a następnie organizuje transport morski poza Europę (np. do Azji).. Świadczenie usług spedycyjnych, a oznaczenie GTU-13 Usługi spedycji obejmują między innymi..

Na fakturze jako nazwa usługi jest wpisane - usługa spedycyjna.

Usługi transportowe nie jest łatwo rozliczyć.. Usługi spedycji (transportowe) realizowane są na trasach: Polska - Unia Europejska oraz Polska - Rosja.. Usługi transportowe świadczone na terenie UE.Przedsiębiorca świadczący usługi logistyczne zobowiązany jest do rozliczenia podatku VAT w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystawiona została faktura VAT (w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika podatku VAT) lub, w którym wykonano usługę (jeżeli usługa była świadczona na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej).Usługi spedycji obejmują między innymi transport drogowy.. Faktura ta powinna dodatkowo zawierać adnotację "odwrotne obciążenie" (§ 5 ust.. Od 1 stycznia 2014 r. ustawodawca wprowadził obowiązek wystawiania faktur przez wszystkich podatników, co oznacza, że: a) każdy podatnik VAT czynny, bez względu na to, czy dokonał rejestracji dla tego podatku czy też nie - ma zawsze obowiązek wystawienia ww.. Firma spedycyjna C wystawia fakturę sprzedaży na kontrahenta niemieckiego B za transport plus swoją prowizję..

Nie ma obowiązku stosowania go na fakturach.

Ten rodzaj usług oznacza się w JPK_V7 symbolem GTU-13.. 3 pkt 3, zrównuje z usługami transportu międzynarodowego.. Łączne posiadanie powyższych dokumentów pozwoli spółce na zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0%.Wnioskodawca świadczy usługi spedycji dla firmy z siedzibą w Szwajcarii i zarejestrowaną w Szwajcarii.. rozporządzenia).Niezbędne jest także dysponowanie fakturą wystawioną przez spedytora.. W tym czasie została też dokonana płatność.. Jak w tej sytuacji spółka.Spółka Alfa, w celu udokumentowania tej usługi powinna wystawić tzw. fakturę NP (bez wskazania stawki i kwoty podatku) .. rozporządzenia, tj. nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego.Fakturowanie usług transportowych.. Od października 2020 roku wprowadzono obowiązek oznaczania niektórych transakcji dokonywanych przez przedsiębiorstwa za pomocą kodów GTU.. W ramach prowadzonej działalności Spółka wykonuje usługi spedycji międzynarodowej także dla innych przedsiębiorstw spedycyjnych, działając jako ich podwykonawca.Polska firma transportowa dostaje zlecenie na wykonanie usługi transportowej.. 10b pkt 1 ustawy o VAT).Firmy świadczące usługi transportowe i spedycyjne mają prawo wystawiać faktury w momencie wykonania usługi i zaraz potem rozliczać się z fiskusem.Firma spedycyjna 2: za transport wystawia fakturę vat 23% - agencja celna też rozlicza ją w mrn i dolicza kolejny vat 23% za transport..

- dyskusja Witam, Proszę o pomoc w ogarnięciu faktury za usługi spedycyjne.

Na wykonanie tej usługi posiada kopię listu przewozowego CMR i konosamentu.Zatem w przypadku określenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług transportowych i spedycyjnych, stosownie do przepisu art. 19 ust.. Ponadto konieczne jest uzyskanie dokumentów potwierdzających wliczenie wartości usługi spedycji do podstawy opodatkowania VAT z tytułu importu danych towarów.. W zakres usługi spedycji może wchodzić bowiem cały zestaw czynności, wykonywanych przez spedytora bezpośrednio lub pośrednio, które mają .. 13 pkt 2 lit. a i b ustawy o VAT, faktury dokumentujące świadczenie usług transportowych i spedycyjnych powinny być wystawiane zgodnie z § 11 ust.. Zgodnie z tym przepisem faktura za usługę spedycji powinna być wystawiona nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego, przy tym nie może być wystawiona wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem tego obowiązku.Faktura VAT wystawiana przez podmiot dokonujący eksportu usług to tzw. faktura VAT handlowa (faktura VAT NP).. Większych problemów nie sprawia transport wykonywany wyłącznie na terytorium kraju.Zasady dokumentowania świadczenia usług spedycyjnych fakturami określone zostały w § 15 ust.. Fakturowanie usług spedycyjnych odbywa się na zasadach określonych w § 18 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie faktur.. Jest tak niezależnie od treści otrzymanej faktury za transport.Fakturowanie usług medycznych.. Kontrahent nie płacił zaliczki.. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących świadczenie usług transportowych powstaje w okresie rozliczeniowym powstania obowiązku podatkowego (u sprzedawcy), nie wcześniej jednak niż w okresie rozliczeniowym otrzymania faktury (art. 86 ust.. Faktura powinna zostać wystawiona w euro (na kwotę netto 1000 euro), a do jej przeliczenia dla celów VAT należałoby zastosować kurs średni euro z 18 marca (z .Firma A wystawia fakturę za usługi transportowe na firmę spedycyjną C.. Kto w tym przypadku popełnia błąd, ponieważ agencja celna twierdzi że musi fakturę za spedycję dopisać do mrn i przeliczyć do niej vat.Usługi spedycyjne a kod GTU-13 w JPK_V7.. Najwięcej problemów sprawia prawidłowe określenie miejsca świadczenia usług oraz ustalenie stawki podatku VAT i momentu powstania obowiązku podatkowego, zwłaszcza jeżeli chodzi o zasięg międzynarodowy.. W takiej sytuacji przedsiębiorcom brakuje gotówki na stałe wydatki, jakie muszą pokrywać przy prowadzeniu działalności gospodarczej.Mimo że często zamiennie używa się pojęć transportu i spedycji to jednak w "spedycji" mieści się szerszy zakres czynności niż pod pojęciem transportu (przewozu), natomiast sam transport może, ale nie musi być jedną z nich.. - forum Księgowość nudna?. Usługa została wykonana 17 marca, a 19 marca polska firma wystawiła fakturę.. Spółka wystawia fakturę VAT za całą usługę z preferencyjną stawką 0%.. Na skróty..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt