Faktura dla kontrahenta z rosji

Pobierz

Jaką stawkę należy zastosować - 0% czy NP?. Skoro świadczone usługi nie podlegają VAT w Polsce, to czy do udokumentowania ich świadczenia mają zastosowanie polskie reguły dotyczące wystawiania faktur?. A podejrzewam, że usługodawca w tym wypadku prowadzi działalność na terenie UE.. nie chcę wprowadzać cię w błąd, ale wydaje mi się że to będzie import usługi, węc będziesz musiałFaktura dla kontrahenta z UE.. Załadunek w Niemczech rozładunek w Polsce.Usługa transportowa na trasie Rosja-Polska została wykonana dla rosyjskiego kontrahenta.. Ponieważ ten jest z Rosji, "VAT" należy też w Rosji rozliczyć.. Owszem, faktura dokumentująca świadczenie usług na rzecz kontrahenta, czyli podatnika z UE, nadal jest fakturą wystawianą przez polskiego podatnika .Data wystawienia faktury zagranicznej Od początku 2014 r. przedsiębiorców wystawiających faktury dla klientów zagranicznych obowiązują dokładnie takie same terminy, jak w przypadku transakcji krajowych.. Dokument powinien być jeden i nie wszystkie pozycje w nim zawarte przeliczamy na polską walutę.. Miejscem dostawy była Rosja.. W 2009 r. - kiedy to usługa została wykonana - nie wywoływała ona dla polskiego usługobiorcy żadnych skutków na gruncie VAT.Fakturę należy wystawić dla kontrahenta z Rosji.. Na temat wystawiania faktur dla firmy z UE pojawiają się sprzeczne informacje..

Szukana fraza: faktura dla kontrahenta z rosji.

Załatwiaj wszystkie sprawy przedsiębiorcy na biznes.gov.plWyszukiwarka serwisu e-Prawnik.pl - Forum.. W celu sprawdzenia, czy dany numer VAT UE jest aktywny, można skorzystać z systemu VIES.. Według jednych robi się to w ten sposób, że .Nabyła usługę informatyczną od polskiego przedsiębiorcy, opodatkowaną stawką VAT 23%.. Aktualnie z programu korzysta kilkaset firm zajmujących się transportem w zakresie krajowym i międzynarodowym.. w danych "wystawcy" wystarczy nazwa, adres oraz nip firmy.. 1a pkt 2 ustawy o VAT.Zgodnie z tym przepisem, miejscem świadczenia usług transportu towarów na rzecz podatnika posiadającego na terytorium państwa trzeciego siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby .Przeterminowana faktura - kontrahent z Rosji - forum Bezpłatne porady prawne - dyskusja .. STANOWISKO PODMIOTU:W ocenie podatnika fakturę dla kontrahenta rosyjskiego na usługę transportową z Rosji do Hiszpanii odbywającą się przez terytorium Polski należy wystawić na terytorium Rosji ze stawką 0%, natomiast przejazd przez pozostałe kraje należy opodatkować stawką 22%.Eksport usług poza Unię Europejską - warto wiedzieć..

RE: faktura VAT dla klienta z Rosji.

A więc fakturę trzeba wystawić najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.Wielu przedsiębiorców szuka odpowiedzi na pytanie: czym różnią się od siebie faktura dla klienta z Unii Europejskiej od tej wystawianej dla kontrahenta spoza UE.. Usługa nie podlega opodatkowaniu w Polsce, dlatego nie można stosować stawki 0%.. Z tego co wiem, w Rosji jest podatek VAT, ale rozliczenia na terenie Rosji to okazja na kolejny temat.. Faktura XL oferuje gotowe tanie i sprawdzone rozwiązania dla firm transportowych.. Usługa dotyczy jednak bezpośrednio kontrahenta z Francji, z którym pani Ania współpracuje.. A o to, że usługi transportowe są opodatkowane tam, gdzie znajduje się ich nabywca (gdy ten jest mówiąc w uproszczeniu przedsiębiorcą).. Ja o tym nie mam pojęcia.. W celu dodania nowego kontrahenta zagranicznego należy wybrać w polu NABYWCA » DODAJ NOWEGO.faktura powinna być wystawiona wg przepisów podatkowych rosyjskich (czyli przy uwzględniuniu ich podatku) ale w walucie obcej (eur lub usd).. W Rosji nie obowiązują przepisy UE, ale w Polsce już tak.. Wątpliwości w zakresie miejsca opodatkowania pojawiają się jednak, gdy zakres usługi wykracza poza Polskę i obejmuje również inne państwa.Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn..

Jak dodać kontrahenta zagranicznego?

Wyszukiwanie z działu forum, dyskusje, komentarze.Usługi transportowe towarów i pasażerów należy zaliczyć do odpłatnego świadczenia usług, które na gruncie ustawy o VAT podlegają opodatkowaniu.Większych problemów nie sprawia transport wykonywany wyłącznie na terytorium kraju.. W praktyce dokumenty te wyglądają tak samo - obowiązują bowiem te same przepisy, co w przypadku dokumentowania transakcji zawieranych z podmiotami działającymi na terenie .Rozpocznij swoją przygodę z biznesem.. Załatwiaj wszystkie sprawy przedsiębiorcy na biznes.gov.plProgram do faktur dla firm transportowych.. Z reguły właśnie takie rozliczenie przerzuca się na nabywcę w ramach tzw. odwrotnego obciążenia (reverse charge).Gość.. Czy w tym przypadku musimy zapłacić VAT wg stawki krajowej, czy może jest to dla nas eksport pośredni?. W tej sytuacji należy wystawić refakturę na kwotę netto z faktury krajowej z adnotacją "odwrotne obciążenie" dla kontrahenta z Francji.Wystawiliśmy fakturę za towar na kontrahenta z Niemiec.. Do programu zostało wdrożone wiele rozwiązań przeznaczonych dla firm transportowych.Rozpocznij swoją przygodę z biznesem.. Eksport usług występuje, gdy miejscem świadczenia usług, czyli ich faktycznego opodatkowania, jest terytorium innego państwa..

VAT - faktura dla rosyjskiego kontrahenta.

Jakie dokumenty powinniśmy posiadać?Dostawa towaru dla kontrahenta z UE gdy nie następuje jego wywóz.. Nie stosujesz wówczas 0% stawki VAT, tylko wystawiasz fakturę bez VAT.Z otrzymaniem zaliczki, zadatku, przedpłaty, raty wiąże obowiązek wystawienia faktury VAT.Szczegółowe regulacje dotyczące faktur dokumentujących otrzymanie części lub całości należności przed dostawą towarów lub świadczeniem usług zawiera § 10 rozporządzenia w sprawie m.in. wystawiania faktur VAT, zgodnie z którym fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od .Należy odnotować wyjątek określony w art. 28f ust.. Aleksander Borkowski edytował(a) ten post dnia 27.12.10 o godzinie 13:32 - GoldenLine.plDodano 2014-12-09 13:24 przez joannab.. Jak rozliczyć taką usługę?. O miejscu opodatkowania danej usługi decyduje nie miejsce jej faktycznego wykonania, ale wskazane przepisami ustawy o VAT "miejsce jej świadczenia".Faktura sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta wystawiana jest w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ.. Faktura powinna mieć oznaczenie .Usługa reklamy i drukowania dla kontrahenta z Rosji 389 Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT spółką z o.o. Świadczyliśmy usługę reklamy i drukowania ulotek dla kontrahenta z Rosji (przy czym materiały reklamowe są naszą własnością i nie zostaje przeniesione prawo do rozporządzania tymi materiałami reklamowymi jak właściciel).Przy wystawianiu faktury dla firmy z UE nie należy wystawiać dwóch osobnych dokumentów (np. w złotych i w euro).. Agencja celna dokonała odprawy w imieniu firmy niemieckiej, a więc my nie mamy dokumentu SAD.. A zatem dla eksportu działa ta sama ogólna zasada terminu wystawiania faktur, która od początku 2014 r. funkcjonuje w przypadku sprzedaży krajowej.Faktura dla kontrahenta z UE W kwestii danych identyfikacyjnych faktura dla kontrahenta z UE powinna zawierać numer VAT UE nabywcy oraz odbiorcy.. zm.), w związku z czym pismem z dnia 19 marca 2014 r., Nr IPTPB1/415-16/14-2/KSU na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez .Faktura za usługi wykonane w 2012 roku wraz z załącznikami zawierającymi kalkulację należnego wynagrodzenia została wystawiona przez kontrahenta z Rosji dnia 31 grudnia 2012 roku z terminem płatności 31 marca 2013 roku.Wykonujesz usługę transportu towarów z Polski do Rosji na rzecz klienta z Mołdawii - usługa w ogóle nie podlega VAT w Polsce ponieważ usługobiorca ma siedzibę poza Polską..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt