Oświadczenie współmałżonka o niekorzystaniu z opieki nad dzieckiem

Pobierz

Pracownik będący rodzicem …OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA (matki/ojca* lub opiekuna dziecka) Oświadczam, że: w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 4 zamierzam/nie zamierzam* …Oświadczenie rodzica lub opiekuna o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego jest to oświadczenie składane pracodawcy przez matkę, ojca lub opiekuna w celu …Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem.. Polecane: …W przypadku gdy pracownik chce skorzystać z 2 dni opieki nad dzieckiem, powinien zadeklarować, że jego współmałżonek - jeśli pozostaje również w zatrudnieniu - nie …Plik Oświadczenie o niekorzystaniu z opieki na dziecko.doc na koncie użytkownika amj13 • folder wnioski,podania • Data dodania: 26 sie 2009Z uprawnienia, jakie daje art. 188 K.p., czyli 2 dni zwolnienia od pracy (tzw. opieki nad dzieckiem), może korzystać pracownik, który wychowuje dziecko w wieku …Pracodawca nie ma też obowiązku wydawać takiego zaświadczenia na żądanie pracodawcy zatrudniającego drugiego rodzica (opiekuna) dziecka.. Pracodawca mojej żony dał jej dziwny formularz oświadczenia współmałżonka w sprawie korzystania z dni …oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem Załącznik nr 12 OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD …Znaleziono 0 interesujących stron dla frazy wzory zaświadczeń o niewykorzystanej opiece nad dzieckiem w serwisie Forum Money.pl..

Oświadczenie pracownika o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z 2 dni opieki nad dzieckiem.

Koronawirus - opieka nad … / fot. Fotolia Pracownik posiadający dziecko do 14 roku życia …Oświadczam, że nie korzystam przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w …Oświadczam, że nie korzystam przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w …Powinni zatem Państwo udzielić pracownikowi 2 dni opieki na dziecko w tym roku, ponieważ złożył oświadczenie o zamiarze wykorzystania tych dni wolnych.. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks …OŚWIADCZENIE O NIEWYKORZYSTANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM OŚWIADCZENIE O NIEWYKORZYSTANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt