Prośba o przedłużenie terminu obrony pracy licencjackiej

Pobierz

Warszawa, dnia ……………… ( Imię i Nazwisko ) ………………………………………….. ( Nr albumu .napisz podanie odpowiednio do dziekana/prodziekana/kierownika studiów z prośba o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej, nie zapomnij uzasadnić swojej prośby, musisz uzyskać zgodę promotora pracy i jego podpis na podaniu, złóż odręczny podpis na podaniu,Z powodów niezależnych od Ciebie, sprzęt niezbędny do realizacji i zakończenia pisania pracy nie zostały do Ciebie jeszcze dostarczone, co jest przyczyną braku możliwości jej oddania w terminie, w związku z czym prosisz o przesunięcie terminu obrony.Terminarz obrony jest ściśle ustalony i ustalany pierwotnie z promotorem.. Czy muszę go zgłaszać do ubezpieczeń z umowy zlecenia?. Dla zapytania: "przesunięcie terminu obrony pracy licencjackiej" znaleziono 47 pasujących dokumentów.. Prośba o odroczenie terminu płatności karty podatkowej.Termin obrony pracy dyplomowej oraz skład komisji egzaminu dyplomowego wyznaczany jest przez Dziekana.. Pojawiła się nowa koncepcja do napisania pracy?Prośba o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej Pobierz plik / Wniosek.doc Kategoria: Ogólne / Opublikowano: 29 wrzesień 2014 / Odsłony: 25857Dokument Word do edycji.. Skoro nie zdałaś ostatniego egzaminu, to nie masz absolutorium.. Kierunek: ……………………………….………….. * Rok studiów: .. Studia .Łódź, dnia..

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.

(kierunek) Czy w takim przypadku dalej jest studentem?. Informuje, iŽ w regulaminowym terminie nie mogtam/em napisaé pracy dyplomowej ze wzgledu na Decyzja Prorektor : .. Z powažaniem (imie i nazwisko)w uzasadnionym przypadku Student ma prawo wnioskować do Dziekana WNH o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej nie później niż do 16 sierpnia 2021r.. Masz pewne problemy z przygotowaniem pracy przez zmianę projektu?. Przesunięcie terminu złożenia pracy wynikać musi z przyczyn losowych, które należy wyeksplikować we wniosku.. Równie ż zobowi ą zuj ę si ę do zło ż enia w ci ą gu 5 dni (od daty uzyskania informacji mailowej o zako ń czeniu procesu rozliczenia) dokumentówPODANIE O PRZEDŁUÅ»ENIE TERMINU ZŁOÅ»ENIA PRACY DYPLOMOWEJ Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej) do dnia Swoją prośbę motywuję tym, że Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośbyPODANIE O PRZEDŁU Å»ENIE TERMINU ZŁO Å»ENIA PRACY DYPLOMOWEJ .. Wyra żam zgod ę / nie wyra żam zgody * na przedłu żenie terminu zło żenia pracy licencjackiej / .. Prośba: Prośba / Podanie o możliwość uczestniczenia w obronie pracy inżynierskiej promotora nie będącego pracownikiem Uczelni* - informacje potrzebne do kontaktu w bieżącej sprawie, nieobowiązkowe H:2\podania\WNE_podanie_o_przedl_term_sklad_pracy_ver_1_2013.docx _____ Miejscowość .Nadchodzący miesiąc wrzesień nieubłagalnie przypomina nie tylko o sesji poprawkowej, ale również o "odroczonych" egzaminach dyplomowych..

Prośba o przedłużenie terminu płatności wraz z podanym uzasadnieniem.

- egzaminy dyplomowe odbywać się będą we wrześniu.Dla zapytania: "przesunięcie terminu obrony pracy licencjackiej" znaleziono 47 pasujących dokumentów.. Przez Gość pata taj, Luty 3, 2011 w Dyskusja ogólnaprzesunięcie terminu obrony pracy licencjackiej.. - INFORFK.pl to platforma dla nowoczesnych księgowych i kadrowych.Prośba o wydanie duplikatu indeksu studenckiego Podanie o uczestniczenie w obronie Pracy Dyplomowej Inżynierskiej Promotora nie będącego pracownikiem Uczelni Słowa kluczowe: wnioski skladane do dziekanatu , dokumenty online do pobrania , dokumenty do pobrania , wniosku do dziekanatu ,Warszawa, dnia …………………… ……………………………………………………… Imi ę i nazwisko .PODANIE O UMOŽLIWIENIE PRZELOŽENIA I OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ Zwracam sie z uprzejmq proÅ¡ba o wyraŽenie zgody na przetoženie terminu i obronq pracy dyplomowej w miesiacu.. Dla tych z Was, którzy nie zdążyli w terminie sesji letniej złożyć pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, wyznaczone zostały terminy wrześniowe.. Prośba o przedłużenie terminu płatności Niekiedy może przytrafić się sytuacja, kiedy Twoja firma nie będzie miała .napisz podanie odpowiednio do dziekana/prodziekana/kierownika studiów z prośba o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej, nie zapomnij uzasadnić swojej prośby, musisz uzyskać zgodę promotora pracy i jego podpis na podaniu, złóż odręczny podpis na podaniu,Pracę powinnaś mieć napisaną mimo to..

Podania o przedłużenie terminu oddania pracy niestety nie możesz złożyć.

Wzór dokumentu z prośbą o przesunięcie terminu płatności za: - czesne - umożenie rat czesnego - umorzenie odsetek - umorzenie (inne) Dokument należy złożyć .. W takim wypadku będziesz musiała niestety złożyć podanie o powtarzanie roku.. Termin złożenia pracy jest pierwszą z dat, które składają się na ostateczny termin obrony pracy.Title: Microsoft Word - Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej Author: Pawel Created Date: 4/26/2013 7:15:04 PMZnalezione wzory dokumentów po haśle: przesunięcie terminu obrony pracy licencjackiej Tutaj znajdziesz wszystkie dokumenty związane z szukanym wyrażeniem: przesunięcie terminu obrony pracy licencjackiej .. Niemniej jednak zdarzyć się może, że również w tym terminie niektórym z Was nie uda .Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.. Podania o przedłużenie terminu złozenia pracy dyplomowej 04.02.2013 Author: User Created Date:Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej Author: Krzysztof Witkowski Last modified by: Krzysztof Witkowski Created Date: 9/17/2008 4:51:00 AM Other titles: Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowejZatrudniam zleceniobiorcę w wieku 24 lat, który będzie zdawał egzamin dyplomowy licencjacki dopiero na początku listopada (przedłużył sobie termin obrony pracy licencjackiej)..

Podanie: Podanie o przesunięcie terminu złożenia/obrony pracy dyplomowej.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt