Wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacji

Pobierz

Oświadczam, że świadomy .W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd Miejski w Łapach wyda wnioskodawcy skierowanie na przeprowadzenie zabiegu sterylizacji/kastracji.. Decyduje kolejność składania wniosków oraz kwalifikacja zwierzęcia do zabiegu.- Oświadczam, że jestem właścicielem zwierzęcia oraz wyrażam zgodę na przeprowadzenie ww.. Środki finansowe na realizację akcji są ograniczone.. Po zweryfikowaniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu zostanie podpisana z wnioskodawcą stosowna umowa.O kwalifikacji uczestników akcji dofinansowania kastracji i sterylizacji zwierząt decyduje kolejność składania wniosków, które rozpatrywane będą przez Referat Rolnictwa.. W roku kalendarzowym właściciel lub opiekun kilku zwierząt może ubiegać się o przyznanie dofinansowania do sterylizacji lub kastracji maksymalnie dwóch zwierząt, przy czym dla każdego zwierzęcia trzeba złożyć odrębny wniosek.Zwracam się o dofinansowanie planowanego zabiegu kastracji/sterylizacji zwierzęcia, którego jestem właścicielem.. o dofinansowanie z budżetu Gminy zabiegu sterylizacji lub kastracji psa lub kota w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na rok 2021.26 lutego 2021 roku gmina Kutno zatwierdziła uchwałę w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kutno w 2021 roku" Nabór wniosków o dofinansowanie zabiegu sterylizacji lub kastracji psów i kotów będących własnością mieszkańców gminy Kutno ruszył 12 kwietnia.Wniosek o dofinansowanie dostępny jest bezpośrednio w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 20, I piętro oraz na stronie internetowej gminy w zakładce: ochrona zwierząt..

o dofinansowanie zabiegu sterylizacji kota/psa.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest uprzednie elektroniczne oznakowanie zwierzęcia oraz jego rejestracja w bazie danych zaczipowanych zwierząt.. Gminy Szczawin Kościelny.. Akcja dofinansowania zabiegów będzie trwała do 30 listopada 2021 r. lub do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu akcji.W/w wniosek należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Raszyn wraz z wyżej wymienionymi dokumentami.. - Zobowiązuję się do opieki nad zwierzęciem w okresie pozabiegowym.Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o dofinansowanie.. Skierowanie zachowuje ważność przez okres miesiąca od daty wystawienia.. 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Niemce na zabiegi sterylizacji psów i kotów z terenu Gminy Niemce.. Czipowanie jednego .WNIOSEK o dofinansowanie zabiegu kastracji / sterylizacji psa lub kota .. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww.. W ramach akcji właściciele zwierząt mogą starać się o dofinansowanie zabiegu sterylizacji suk i .. Skierowania na zabiegi wydawane będą do wyczerpania limitu środków przewidzianych na ten cel.WNIOSEK.. - W przypadku zabiegu kastracji/sterylizacji zwierzęcia zobowiązuję się do opłacenia lekarzowi weterynarii 50 % kosztów ww..

Zwracam się o dofinansowanie: Lp.

wynikające z zapisów art.11 a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 122).. Wypełnić "Wniosek właściciela o wykonanie zabiegu sterylizacji/ kastracji* kota/psa*".. Przed wykonaniem wskazanego zabiegu zobowiązuję się do okazania lekarzowi weterynarii aktualnego zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie.Wniosek o dofinansowanie zabiegu elektronicznego oznakowania i sterylizacji psa Zwracam się z prośbą o dofinansowanie zabiegu: - sterylizacji suki (skreślić jeżeli chodzi tylko o zaczipowanie) i - elektronicznego oznakowania psa / suki (skreślić jeżeli suka posiada już czip)Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.Z.84.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 23 maja 2017r.. WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZABIEGU KASTRACJI/STERYLIZACJI* PSA/KOTA*1.. Sterylizacja suki powyżej 20 kg 270 zł 6.. Wniosek po pozytywnej ocenie zostanie ujęty na liście zwierząt skierowanych na zabieg, która to lista zostanie przekazana do Gabinetu WeterynaryjnegoWNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZABIEGU STERYLIZACJI * PSA/KOTA* Zwracam się o dofinansowanie zabiegu sterylizacji psa/kota*, którego jestem właścicielem.. Zobowiązuje się do szczególnej opieki nad zwierzęciem w okresie pozabiegowym..

zabiegu.

W roku kalendarzowym właściciel lub opiekun kilku zwierząt może ubiegać się o dofinansowanie do sterylizacji lub kastracji maksymalnie 2 zwierząt, przy czym dla każdego zwierzęcia .Wyrażam zgodę na wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji mojego zwierzęcia.. Oświadczam, że zamieszkuję na terenie Gminy Pszczyna.Title: Microsoft Word - wniosek o dofinansowanie do zabiegu sterylizacji lub kastracji 2020.doc Author: informatyk Created Date: 5/28/2020 11:30:25 AMWNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZABIEGU .. Zwracam się o dofinansowanie 100% planowanego zabiegu sterylizacji i chipowania psa/kota* , którego jestem właścicielem.WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZABIEGU STERYLIZACJI / KASTRACJI / ELEKTRONICZNEGO ZNAKOWANIA* PSA / KOTA* Zwracam się o dofinansowanie zabiegu kastracji / sterylizacji / elektronicznego znakowania* psa / kota*, którego jestem właścicielem.. z 2019 r. poz. 122 z późn.. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem akcji dofinansowania kastracji / sterylizacji zwierząt w roku 2021, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy Pszczyna.. Zaczipowania psa można dokonać po złożeniu niniejszego wniosku jednak nie później niż przed wykonaniem zabiegu sterylizacji/kastracji.w/w zabiegu.. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Rozdziałem 3.Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku w Urzędzie Gminy w Mircu oraz rzeczywiste wykonanie zabiegu..

Złożyć wniosek w sekretariacie Urzędu Gminy Orla (pok.

8 kwietnia rozpoczynają się akcje skierowane do właścicieli zwierząt, którzy są zameldowani i zamieszkują na terenie gminy Niepołomice - informuje Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa.. Zwracam się z prośbą o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota w ramach Programu opieki nd zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności a zwierząt na terenie Gminy Michałowice na rok 2020.WNIOSEK o dofinansowanie zabiegu kastracji/sterylizacji* psa/suki/kota/kotki* w ramach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gąsawa w roku 2017" Zwracam się z wnioskiem o dofinansowanie planowanego zabiegu kastracji/sterylizacji*"WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZABIEGU STERYLIZACJI/KASTRACJI* PSA/KOTA*", Dostarczyć ww.. Sterylizacja kotki 100 zł 2. celu z .o dofinansowanie zabiegu kastracji / sterylizacji psa lub kota /Wniosek należy wypełnić wielkimi literami/ .. celu przydzielenia dofinansowania na niniejszy wniosek skierowany do Burmistrza Pszczyny.. 4.W przypadku wykonania zabiegu weterynaryjnego zobowiązuję się do opłacenia lekarzowi weterynarii 20 % kosztów wskazanego zabiegu.. Dane Właściciela: 1.wniosku o dofinansowania zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Brańsk (podstawa prawna: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Dz.U.. Pana/Pani dane przetwarzane są w celach rozrachunkowych oraz w czasie .WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZABIEGU STERYLIZACJI/KASTRACJI PSA/KOTA .. zabiegu.. w ramach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie .. Osoba korzystająca z dofinansowania bezpośrednio po wykonanym zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierzęcia uiszcza lekarzowi weterynarii opłatę w wysokości 50% kosztów tj. odpowiednio:WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZABIEGU KASTRACJI/STERYLIZACJI* PSA/KOTA* Wójt Gminy Brzyska 38-212 Brzyska 1 Zwracam się z prośbą o dofinansowanie zabiegu: kastracji /sterylizacji* psa / kota*, którego jestem właścicielem.. Oświadczam, iż jako właściciel zwierzęcia dla którego ubiegam się o dofinansowanie do zabiegu sterylizacji / kastracji z budżetu Gminy Raszyn zobowiązuje się do poniesienia .Dofinansowanie znakowania i sterylizacji.. Sterylizacja suki do 20 kg 220 zł 4. wniosek do Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły, I piętro, pok.. Kastracja psa do 20 kg 120 zł 5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt