Odwołanie rzecznika praw dziecka
 • PDFy
 • 18 maja 2022 18:32

Chodzi między innymi o jego wypowiedzi nt. edukatorów seksualnych czy o .W związku z faktem, iż pan Mikołaj Pawlak nieustannie kompromituje jeden z najważniejszych urzędów w RP, urząd Rzecznika Praw Dziecka proszę o poparcie mojej petycji w sprawie odwołania go z tego zaszczytnego stanowiska.. 4 Konstytucji RP z 1997, po raz pierwszy powołany w 2000.. Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy chce zmiany na stanowisku Rzecznika Praw Dziecka.. Zapowiedzieli złożenie wniosku o uzupełnienie porzą…

Wniosek o przedłużenie terminu kpa
 • PDFy
 • 30 kwietnia 2022 21:32

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego dokonana ustawą nowelizującą z dnia 7 kwietnia 2017 roku wprowadziła m.in. zmianę w art. 64 § 2 KPA dotyczącym uzupełniania braków formalnych wniosku.Wniosek o przedłużenie terminu powinien zostać zgłoszony przed upływem terminu - jeśli zostanie on złożony po upływie terminu, to sąd go odrzuci jako niedopuszczalny.Jednocześnie urząd może przedłużyć ten termin maksymalnie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.. WZÓR pisma o przedłużenie termi…

Korekta deklaracji vat bez uzasadnienia
 • PDFy
 • 29 kwietnia 2022 20:32

Zmiany od 1 stycznia 2016 roku.. Korekta deklaracji podatkowej i jej uzasadnienie w roku 2015 Art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej mówi, że korekty dokonuje się poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z uzasadnieniem.Ordynacja podatkowa: w 2016 r. korekty deklaracji bez uzasadnienia.. wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.. Powstał problem, czy do składanych korekt VAT-27 trzeba dołączyć pismo wyjaśniające przyczynę jej złożenia.. Korekta ta powinna być złożona na wersji fo…

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
 • PDFy
 • 27 kwietnia 2022 17:32

W takim wypadku podstawowym zadaniem wnioskodawcy jest dokładne opisanie wydarzeń, które mają stanowić temat interpretacji.ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2) Podstawa prawna: Organ, do którego kierowany jest wniosek: Art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Or dynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201), zwanej dalej "ustaw ą - Ordynacja podatkowa".. Dotyczy to m. in.. Jeśli opis twojej sytuacji jest za długi i nie mieści się we wniosku, dokończ opis w załączniku …

Zaświadczenie o wysokości dochodu do dodatku mieszkaniowego
 • PDFy
 • 25 kwietnia 2022 14:32

Oświadczenie ».W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998r.. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art.5 ust.. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020r.. W oparciu o art.3 ustawy o dodatka…

Umowa kupna sprzedaży quada wzór
 • PDFy
 • 24 kwietnia 2022 12:32

Wypełnić dwa formularze, podpisać się wraz ze sprzedawcą/kupującym i gotowe.. Wzór gotowy do druku w pliku DOC lub PDF.. Przedwstępna umowa kupna sprzedaży jest dokumentem zapewniającym kupno pojazdu w późniejszym terminie.. Wydrukuj, podpisz i gotowe.. pojazdu.. Poza umową znajdziesz tutaj także poradnik, co musi się znaleźć w dobrej umowie, na co zwracać uwagę podpisując umowę oraz jakiej umowy nigdy nie podpisywać.Umowa kupna i sprzedaży motocykla.. Umowa kupna i sprzedaży motocykla (.pdf) …

Prośba o zmianę terminu realizacji zadania
 • PDFy
 • 22 kwietnia 2022 22:32

1 pkt 6 ustawy Pzp może …Zmiana terminu wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego budzi, z nie do końca zrozumiałych powodów, kontrowersje.. Prośba o taką zgodę, wraz …Prośba o zmianę terminu realizacji decyzji inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy Author "BHP w firmie" Last modified by: PSiemiatkowski Created Date: …Niekorzystne warunki atmosferyczne uzasadniają zmianę terminu realizacji umowy.. Zmiany, jakie zamawiający proponuje w stosunku do dokumentacji przetargowej - opisu pr…

Ile kosztuje wykup mieszkania lokatorskiego
 • PDFy
 • 20 kwietnia 2022 23:32

W efekcie tego przekształcenia osoba, która do tej pory posiadała prawo zbliżone do prawa najmu uzyskuje spółdzielcze …Kalkulator zdolności kredytowej.. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie art. 11 …4) podpisać ze Spółdzielnią umowę o przekształcenie prawa do mieszkania wybierając wariant wpłaty jednorazowej lub ratalnej.. wszystkich dotychczasowych spółdzielczych mieszkań lokatorskich powstało w cz…

Wniosek wzór 500 dla nauczycieli
 • PDFy
 • 19 kwietnia 2022 09:32

Na tej podstawie najpóźniej do końca roku otrzyma maksymalnie 500 zł.Nauczyciele dostaną po 500 złotych na zakup sprzętu komputerowego - o bon będą mogli postarać się w szkole, w której pracują.. Czy od świadczenia trzeba będzie odprowadzić podatek .Rządowe wsparcie dla nauczycieli na naukę zdalną to odpowiedź na postulaty kadry pedagogicznej.. Wzór wnioski do pobrania zostanie zamieszczony na stronie internetowej .Nauczyciel złoży dyrektorowi placówki wniosek o dofinansowanie wraz z imiennym d…

Pełnomocnictwo wykreślenie hipoteki
 • PDFy
 • 16 kwietnia 2022 19:32

1. wystąpić do komornika z wnioskiem o wykreślenie zajęcia z KW (wzór wniosku poniżej) lub.. Wzory dot.3.. Formularz PP dotyczy pełnomocnika w postępowaniu, a nie pełnomocnika do sporządzenia zgody na wykreślenie hipoteki.. Pewnie dlatego, zwróciła się ostatnio do mnie z prośbą o pomoc w wypełnieniu …Stawka za wykreślenie hipoteki jest stała i wynosi 100 zł.. To sposób na pozbycie się obciążenia, jakim jest hipoteka …Zgoda na wykreślenie hipoteki Po spłacie kredytu hipotecznego musimy uzyskać …

Regulamin | Kontakt