Podanie o miejsce parkingowe wspólnota mieszkaniowa

Ustawodawca nadał więc wspólnocie mieszkaniowej podmiotowość prawną, ale nie stworzył żadnych przepisów szczególnych, regulujących zasady doręczeń temu specyficznemu podmiotowi.Wyznaczanie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych w praktyce.. Jeden z mieszkańców mający orzeczenie o znacznej niepełnosprawności chciałby, aby obok jego bloku jedno miejsce udostępnić wyłącznie jemu.Wspólnota mieszkaniowa nabyła od spółki z o.o. lokal użytkowy stanowiący odrębną nieruchomość, a następnie złożyła d…

Regulamin | Kontakt